Pytania i odpowiedzi

Czy możliwe jest dofinansowania projektu w ramach działania 11.1. dotyczącego obiektu nie wpisanego do rejestru zabytków?

Nie. Obiekty bądź też ich zespoły będące przedmiotem projektów składanych do działania 11.1. muszą być wpisane do rejestru zabytków.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2143322, wizyty:1618676