Pytania i odpowiedzi

Czy możliwe jest złożenie projektu jedynie na zakup wyposażenia?

Nie. Zakup i remont wyposażenia jest kosztem kwalifikowanym jedynie w przypadku, gdy jest niezbędny do realizacji celów projektu, a wyposażenie ma charakter trwały i będzie przeznaczone na działalność kulturalną. Zakup i remont trwałego wyposażenia z przeznaczeniem na działalność pozakulturową i komercyjną nie jest kosztem kwalifikowanym. Ponadto zakup sprzętu i wyposażenia nie może stać w sprzeczności z zasadami opisanymi w punkcie 6.5 Sprzęt i wyposażenie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2143234, wizyty:1618588