Pytania i odpowiedzi

Załącznik pn. Informacja o posiadaniu przez wnioskodawcę stałych źródeł finansowania.- Czy przez „koszt” w formularzu załącznika rozumiemy „wydatek”? - Czy w ostatniej kolumnie formularza „Kwota pokrycia kosztów z danego źródła” wartości poszczególnych wi

W treści załącznika z informacją o posiadaniu przez Wnioskodawcę stałych źródeł finansowania należy zamieścić dane dotyczące poniesionych wydatków. Łączna wartość wydatków związanych z funkcjonowaniem instytucji Wnioskodawcy powinna być tożsama z łączną wartością kosztów pokrytych z poszczególnych źródeł finansowania.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2143243, wizyty:1618597