Pytania i odpowiedzi

Jaki dokument powinna przedłożyć jednostka samorządu terytorialnego potwierdzający posiadanie zdolności finansowo - instytucjonalnej wnioskodawcy.

Dla potwierdzenia zdolności finansowo-instytucjonalnej wnioskodawcy do aplikacjinależy dołączyćbilans z wykonania budżetu jednostkisamorządu terytorialnego. Należy przy tym pamiętać, że bilans nie jest jedynym wymaganym załącznikiem potwierdzającym kondycję finansową Wnioskodawcy. Należą do nich również: informacja o źródłach finansowania, informacja o wykonaniu budżetu za dany rok budżetowy wraz z uchwałą RIO, dokumenty potwierdzające posiadanie środków niezbędnych do zapewnienia wymaganego współfinansowania, opis struktury zarządzania jednostki oraz zarządzania projektem, opis procedury zawierania umów dla zadań objętych projektem.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2143252, wizyty:1618606