Pytania i odpowiedzi

Czy należy dostarczyć dokument potwierdzający zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, decyzję o lokalizacji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy - w przypadku gdy beneficjent posiada pozwolenie na budowę?

Tak. Na pierwszym etapie składania wniosków należy dołączyć wszystkie wymienione na liście załączniki właściwe dla danego działania w tym: potwierdzenie zgodności projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, lub decyzję o warunkach zabudowy (jeśli dotyczy).
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2143258, wizyty:1618612