Pytania i odpowiedzi

Czy kwalifikowany jest projekt dotyczący rewitalizacji obiektu zabytkowego na cele turystyczne, konferencyjne, sportowe, związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną?

Nie. W ramach XI Priorytetu PO IiŚ możliwe do dofinansowania są jedynie projekty dotyczące rewitalizacji obiektów zabytkowych z przeznaczeniem na działalność kulturalną. Kwalifikowana jest również rewitalizacja zabytkowych obiektów sakralnych. Cele turystyczne nie są kwalifikowane, gdyż turystyka, w tym turystyka kongresowa stanowi odrębny kod interwencji funduszy strukturalnych. Wszystkie możliwe typy projektów przewidzianych do realizacji w ramach poszczególnych działań XI Priorytetu PO IiŚ, wymienione są w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2143256, wizyty:1618610