Pytania i odpowiedzi

Czy beneficjent jest zobowiązany do składania na I etapie postępowania konkursowego tzw. wstępnego studium wykonalności dla projektu?

Nie. Beneficjent będzie zobowiązany do jednorazowego złożenia kompleksowego studium wykonalności sporządzonego zgodnie z Wytycznymi do przygotowania Studium Wykonalności projekty w ramach XI osi priorytetowej PO IiŚ na I etapie postępowania konkursowego. Nie ma wymogu uzupełniania studium na II etapie konkursu.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2143272, wizyty:1618626