Pytania i odpowiedzi

Jak dokładnie ma wyglądać opis procedury zawierania umów dla zadań objętych projektem?

Zgodnie zopisem w Podręczniku beneficjenta XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe PO IiŚ część dotycząca załączników &ldquoProcedura zawierania umów dla zadań objętych projektem. Spodziewane jest przedstawienie zarówno struktury organizacyjnej jednostki pod kątem przygotowania specyfikacji zamówienia, jak i przeprowadzenia czynności wyboru wykonawcy, a także ewentualny regulamin wewnętrzny dotyczący procedur wyboru. Należy opisać, czy beneficjent będzie stosował pzp., czy własne procedury i w jaki sposób zapewni prawidłowość stosowania przyjętych procedur.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1825540, wizyty:1312201