Pytania i odpowiedzi

Czy należy skwantyfikować wskaźniki oddziaływania?

Nie jest konieczne skwantyfikowanie wskaźników oddziaływania. Natomiast należy opisać,jakie długoterminowe korzyści zgodne z celami priorytetu i danego działania zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu. Niezbędne jest logiczne powiązanie celów projektu z celami działania, priorytetu i Programu Operacyjnego.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1825543, wizyty:1312204