Pytania i odpowiedzi

Wskaźniki rezultatu i produktu – jaki rok przyjąć jako rok bazowy, a jaki rok jako docelowy?

W przypadku wskaźników produktu, za rok bazowy należy przyjąć rok, w którym rozpoczęto realizację projektu, natomiast za rok docelowy należy przyjąć rok, w którym realizacja projektu zostanie zakończona. W przypadku wskaźników rezultatu za rok bazowy przyjmuje się również rok, w którym rozpoczęto realizację projektu, natomiast za rok docelowy należy przyjąć rok 2015.Należy również pamiętać, że w ciągu 5 lat od zakończenia realizacji projektu Beneficjent będzie zobowiązany do opracowywania raportu z osiągniętych efektów.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1825547, wizyty:1312208