Pytania i odpowiedzi

Co należy dostarczyć w przypadku gdy kościelna osoba prawna nie ma należności i nie sporządza sprawozdań finansowych?

W przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych należy podać informacje określające zobowiązania i należności ogółem.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1860457, wizyty:1344798