Pytania i odpowiedzi

Jakiego rodzaju koszty należy wziąć pod uwagę w kalkulacji kosztów związanych z analizą rynku?

Wnioskodawca zobowiązany jest docelowo przygotować kosztorys inwestorski dla obiektów budowlanych oraz wycenić na podstawie analizy rynku ewentualne inne koszty, które składają się na projekt, takie jak np. zakup sprzętu/wyposażenia, usługi inżynierskie, prace archeologiczne, promocja. W przypadku, gdy dla części inwestycyjnej wnioskodawca nie posiada jeszcze kosztorysu inwestorskiego, dopuszcza się także oszacowanie kosztów na podstawie analizy rynkowej, na wyłączne ryzyko beneficjenta. Analiza rynku powinna polegać na porównaniu kosztu zakupu sprzętu/usług, poprzez zebranie kilku ofert sprzedawców/wykonawców dostępnych na rynku. Nie narzuca się schematu przeprowadzenia analizy rynku, ani liczby potencjalnie dostępnych ofert. Jako załącznik do wniosku aplikacyjnego wystarczy informacja, że analizę przeprowadzono, że znaleziono określoną liczbę ofert i ceny kształtują się od &hellip do.., a więc przyjęto cenę&hellip Pełna analiza może być potrzebna do wglądu na dalszym etapie oceny wniosków. Oczekuje się kalkulacji wszystkich kosztów realizacji projektu, zarówno kwalifikowalnych do refundacji, jak i nie kwalifikujących się do wsparcia.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1825491, wizyty:1312152