Pytania i odpowiedzi

W przypadku obowiązku opracowania alternatywnych rozwiązań projektu, czy dopuszczalne jest ich nie opracowywanie gdy wnioskodawca posiada pełny projekt techniczny projektu?

Posiadanie gotowego projektu technicznego nie zwalnia wnioskodawcy z dostarczenia wszystkich wymaganych załączników, dokumentów i analiz. We wniosku o dofinansowanie (p. C.2), należy wskazać alternatywne rozwiązania rozważane w studium wykonalności, przy czym należy zwrócić uwagę, że alternatywny wariant inwestycyjny, to wariant, który:- jest technicznie wykonalny,- prowadzi do osiągnięcia zidentyfikowanego celu. Oznacza to, że wariant &ldquo0 (tzw. bezinwestycyjny) nie jest alternatywnym wariantem inwestycyjnym i stanowi wyłącznie wariant odniesienia.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1825499, wizyty:1312160