Pytania i odpowiedzi

Jaka jest interpretacja zapisu dotyczącego powiązania projektu z innymi przedsięwzięciami realizowanymi na terenie kraju i na terenie UE?

Nie chodzi wyłącznie o zadanie realizowane wyłącznie przez danego wnioskodawcę, ale także o inne przedsięwzięcia podobnego typu, np. muzea współpracujące w zakresie jakiegoś tematu ekspozycji itp. Komplementarność dotyczy również powiązań z projektami prowadzonymi przez innych beneficjentów. Projekty takie mogą mieć powiązanie z proponowanym do realizacji zadaniem lub mogą mieć wpływ na jego realizację.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1825512, wizyty:1312173