Pytania i odpowiedzi

Czy dla wszystkich projektów składanych w ramach XI Priorytetu PO IiŚ wymagana jest analiza kosztów i korzyści?

W aspekcie Wytycznych do przygotowania studium wykonalności dla projektów w ramach XI priorytetu PO IiŚ, kryteriów wyboru projektów dla XI priorytetu POIiŚ, zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący POIiŚ, a także zgodnie z wymogami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie, wymagane jest wyliczenie wskaźników ENPV, ERR, B/C jako wyników wypływających z analizy kosztów i korzyści, dla wszystkich projektów.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1825520, wizyty:1312181