Pytania i odpowiedzi

Czy istnieją istnieją ograniczenia dotyczące ważności dokumentów będących załącznikami do wniosku o dofinansowanie takich jak Studium Wykonalności. Czy sporządzając studium wykonalności w bieżącym roku kalendarzowym możemy je załączyć do wniosku składaneg

SW powinno być wykonane w oparciu o aktualne dane i założenia makroekonomiczne, tak by wartości uzyskanych wskaźników oraz przyjęte rozwiązania odpowiadały uwarunkowaniom na dzień składania wniosków, w tym szacunek kosztów inwestycji.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1825526, wizyty:1312187