Pytania i odpowiedzi

W objaśnieniach do punktu 5.2.2. pojawia się wytyczna dotycząca konieczności policzenia dochodowej i cenowej elastyczności popytu. Czy w przypadku braku opłat za użytkowanie obiektu, który jest przedmiotem projektu jest konieczność powoływania się na te w

W analizie popytu jednym z elementów jest badanie ilościowe z uwzględnieniem prognozowanych zmian w zależności od proponowanej ceny za usługę/dostępność obiektu. Jeśli nie planuje się żadnych opłat za użytkowanie obiektu i tak, na zasadzie analizy różnych opcji/rozwiązań, należałoby rozważyć wariant odpłatny. Chyba, że jest to np. obiekt sakralny, który nie będzie udostępniany odpłatnie. Wtedy można byłoby zaniechać obliczania cenowej i dochodowej elastyczności popytu, ale w analizie należałoby to wyraźnie zaznaczyć oraz uzasadnić.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1826366, wizyty:1313026