Pytania i odpowiedzi

Jeżeli na etapie składania wniosku o dofinansowanie zastosujemy metodę „żółtego fibica” czyli wykonamy program funkcjonalno-użytkowy i kosztorysy w oparciu o ten program, a w późniejszym etapie zdecydujemy jednak że chcemy realizować w oparciu o wykonaną

Wykonanie kalkulacji kosztów w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy jest rozwiązaniem przewidzianym w regulaminie konkursu. Natomiast na drugim etapie oceny projektu projekt musi posiadać pozwolenie na budowę wydane w oparciu o wymaganą dokumentację techniczną (lub zgłoszenie budowy jeśli pozwolenie na budowę nie jest wymagane). Odnośnie realizacji projektów w oparciu o żółtego FIDICA należy stwierdzić, iż projekty realizowane w ramach priorytetu XIPOIiŚ, nie mogą być realizowane w oparciu o żółtego FIDICA
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2153511, wizyty:1628743