Pytania i odpowiedzi

Jak należy rozumieć pojęcie „etap operacyjny” w harmonogramie wniosku o dofinansowanie (D1) – czy jest to okres po zakończeniu realizacji Projektu? Jeżeli tak to jak wyznaczyć termin zakończenia tego etapu – końcem amortyzacji majątku?

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku etap operacyjny związany jest z pojęciem amortyzacji i obejmuje okres od rozpoczęcia naliczania kosztów amortyzacji/umorzenia. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku dla Etapu operacyjnego należy przyjąć datę liczoną od rozpoczęcia okresu naliczania kosztów amortyzacji/umorzenia. Nie odniesiono się do daty zakończenia tego etapu, jak również nie wskazano na konieczność wpisywania daty zakończenia etapu.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2153492, wizyty:1628724