Pytania i odpowiedzi

W punkcie 6.2.1. Wytycznych do przygotowania SW, dotyczącym metodyki analizy opcji umieszczono następującą informację: „Wymóg sporządzania alternatywnych wariantów inwestycyjnych nie dotyczy projektów z zakresu renowacji obiektów zabytkowych w ramach dzia

Z uwagi na charakter projektów realizowanych w ramach działania 11.1 trudno sobie wyobrazić rozpatrywanie wariantów lokalizacyjnych dla obiektów zabytkowych. Warianty inwestycyjne dla działania 11.1 powinny być rozpatrywane w aspekcie rozwiązań adaptacyjnych, technicznych, technologicznych czy też organizacyjnych.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2153493, wizyty:1628725