Pytania i odpowiedzi

Co decyduje o kwalifikowalności kosztu w aspekcie czasu – data wyboru wykonawcy, data wystawienia faktury czy data zapłaty?

Decyduje data faktycznie poniesionego wydatku (potwierdzenie przelewu), która musi mieścić się o okresie kwalifikowalności wydatków określonych w Wytycznych MRR wzakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura iŚrodowisko (rozdział 5.1).
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2153500, wizyty:1628732