Realizowane projekty

Rewaloryzacja i przebudowa budynku "Pawilonu Czterech Kopuł" na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Opis

Celem projektu jest przywrócenie funkcji wystawienniczych budynkowi „Pawilon Czterech Kopuł", który wraz z kompleksem Hali Stulecia wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO oraz stanowi Pomnik Historii.

Ideą realizacji projektu jest dążenie do odzyskania pierwotnej funkcji obiektu jako budynku wystawowego z uczytelnieniem wszystkich jego architektoniczno-przestrzennych wartości. Odtworzeniu podlegać będą jednoprzestrzenne ciągi pomieszczeń z górnym oświetleniem świetlikami w stropodachu, oraz część w strefie głównego wejścia z oświetleniem bocznym. Szczególna wartość mieć będą ponownie wysokie cztery sale nakryte kopułami, akcentujące każdy bok czworoboku budynku. W ramach inwestycji przewiduje się również zakup wyposażenia podstawowego oraz specjalistycznego wyposażenia wystawienniczego. Dzięki realizacji projektu duża część kolekcji sztuki współczesnej znajdujących się w posiadaniu Muzeum będzie mogła, za sprawą powstania obszernej powierzchni wystawienniczej, być udostępniona dla rzeszy zwiedzających.

 

Beneficjent

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Lata realizacji

2013-2015

Kwota całkowita

79 344 170 zł.

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1826313, wizyty:1312973