Realizowane projekty

Rozbudowa i przebudowa budynków Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie

Opis

Przedmiotem projektu jest budowa, przebudowa i rozbudowa budynków Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie. Prace budowlane podzielono na trzy etapy. Pierwszy z nich został zakończony w czerwcu 2008 roku i obejmował m.in. częściową przebudowę istniejącego już budynku, w którym znajdują się obecnie pracownie tkactwa i konserwacji mebli. Obecnie planowane jest wykonanie drugiego etapu, w ramach którego wybudowane zostaną obiekty mieszczące m.in. pracownie reklamy i malarstwa, warsztaty stolarskie, pracownie wykańczania mebli oraz pracownie fotograficzne. Trzeci etapu realizacji projektu polegał będzie na przebudowie i dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych pozostałych istniejących już budynków szkolnych. Znajdą się w nich m.in. biblioteka, sala wystawowa, sale lekcyjne oraz pracownie: konserwacji kamienia, rzeźby, liternictwa i pracownia informatyczna. Ponadto w ramach projektu zostanie zakupione nowoczesne wyposażenie warsztatów szkolnych.

Beneficjent

Gmina Tarnów

Lata realizacji

2009-2012

Kwota całkowita

15 171 248,96 zł,

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1913396, wizyty:1396898