Realizowane projekty

Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie

Opis

W ramach projektu przewiduje się dobudowę nowego skrzydła do budynku,  przebudowę istniejącego budynku, budowę auli koncertowej, zakup niezbędnego wyposażenia (instrumenty, elementy nagłośnienia, urządzenia multimedialne oraz narzędzia informatyczne) niezbędnego do prowadzenia kształcenia na wymaganym poziomie.

Beneficjent

Gmina Miejska Kraków

Lata realizacji

2010-2014

Kwota dofinansowania

8,54 mln zł

Kwota całkowita

10,05 mln zł

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1999151, wizyty:1479523