Realizowane projekty

Budowa zespołu sal wielofunkcyjnych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Opis

Przedmiotem projektu realizowanego w ramach działania 11.3 POIiŚ jest zakończenie budowy Zespołu sal wielofunkcyjnych polegające na zrealizowaniu prac związanych z częścią: aula - sala główna uczelni, a także zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności edukacyjnej.

Beneficjent

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Lata realizacji

2012-2014

Kwota dofinansowania

8,2 mln zł

Kwota całkowita

10,5 mln zł

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1984956, wizyty:1465418