Realizowane projekty

Budowa i uruchomienie Galerii Europa - Daleki Wschód w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

Opis

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie w ramach działania 11.2 POIiŚ.

 W wyniku realizacji inwestycji powstanie nowy budynek Galerii Europa - Daleki Wschód, który będzie funkcjonować jako „aneks" dotychczasowego gmachu Muzeum. W budynku znajdą się m.in. sale ekspozycyjne, mała sala konferencyjna dla potrzeb organizowanych odczytów, prezentacji, wykładów o tematyce dalekowschodniej, a także pomieszczenia dla specjalistów oraz magazynowe dla gromadzenia kolekcji dalekowschodniej. Ponadto budynek wyposażony jest w niezbędne zaplecze.

Beneficjent

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

Lata realizacji

2012-2014

Kwota dofinansowania

20,72 mln zł

Kwota całkowita

29,89 mln zł

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1999169, wizyty:1479541