Realizowane projekty

Poprawa funkcjonalności Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie

Opis

Inwestycja jest projektem indywidualnym (kluczowym) w ramach działania 11.1 POIiŚ. Projekt dotyczy kolejnego etapu kompleksowej modernizacji instytucji kultury.

Zadanie obejmuje wykonanie szeregu prac, których celem jest nadanie nowych funkcjonalności istniejącemu obiektowi Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie i dostosowanie jego infrastruktury do pełnienia funkcji nowoczesnej sceny baletowej, zgodnie z oczekiwaniami zróżnicowanych grup odbiorców, przede wszystkim publiczności, jak również polskich i zagranicznych artystów.

W ramach projektu zaplanowana m.in.: wykonanie prac związanych z modernizacją korytarzy w gmachu Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, remont podłogi Sceny Głównej, remont podłogi i sufitów Widowni Głównej, ostatni etap remontu elewacji gmachu głównego (od ul. Wierzbowej), modernizację podłogi Małej Malarni i korytarzy do Dużej Malarni (montowni dekoracji). Ponadto, w ramach projektu zaplanowano budowę wirtualnej instytucji kultury, umożliwiającej dużo szerszą partycypację w kulturze poprzez różnorodność stosowanych narzędzi, metod zwiększających zaangażowanie odbiorcy oraz zakresu i rozwoju informacji, które nie tylko umożliwią udostępnianie w formie cyfrowej zasobów historycznych i artystycznych, ale również wpłyną na zasięg dotarcia z ofertą TWON.

Beneficjent

Teatru Wielki – Opera Narodowa

Lata realizacji

2012-2013

Kwota całkowita

23 878 913,23 zł

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1913337, wizyty:1396839