Realizowane projekty

Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach

Opis

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku Filharmonii Śląskiej oraz wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt i instrumentarium umożliwiające rozszerzenie oraz uatrakcyjnienie oferty programowej instytucji. W ramach realizacji projektu powstanie m.in. ponad 2 tys. m2 nowej powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej. Infrastruktura Filharmonii powiększona o nową przestrzeń oraz zmodernizowany istniejący budynek, umożliwią powstanie oferty kulturalnej kierowanej do szerokiego grona odbiorców.

Beneficjent

Filharmonia Śląska

Lata realizacji

2009-2012

Kwota całkowita

32 299 265,00 zł.

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1913394, wizyty:1396896