Realizowane projekty

Budowa nowego budynku ogólnokształcącej szkoły muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu

Opis

Projekt zakłada budową nowego budynku OSM I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. W ramach projektu przewidziane są następujące działania: wykonanie koncepcji architektonicznej, wykonanie projektu budowlanego, wykonanie projektu wykonawczego, roboty przygotowawcze, budowa nowego obiektu, wykonanie sieci zewnętrznych z przyłączami, montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych wewnętrznych, zagospodarowanie terenu.

Obecnie z oferty dydaktycznej korzysta 449 uczniów. W wyniku realizacji projektu, według szacunków dyrekcji szkoły, liczba uczniów zwiększy się do 650 osób średniorocznie.

 

Beneficjent

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu

Lata realizacji

2011-2013

Kwota całkowita

40 069 964,31

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1999156, wizyty:1479528