Realizowane projekty

Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

Opis

Inwestycja zakłada realizację obiektu przeznaczonego na siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. W budynku, o łącznej powierzchni netto 25.450 m2 i kubaturze brutto wynoszącej 199.841 m3, zlokalizowanych będzie 116 pomieszczeń dla funkcji podstawowej, w tym duża sala koncertowa na 1.800 miejsc, sala kameralna na 300 miejsc, studio nagrań oraz pomieszczenia administracyjne, techniczne, gościnne oraz przeznaczone na archiwum, w którym gromadzone będą nagrania i nuty. Ponadto, inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym na amfiteatr terenowy, obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną oraz urządzenie zieleni.
Duża sala koncertowa przeznaczona będzie do prezentowania wszystkich rodzajów muzyki symfonicznej, w tym z rozszerzonym składem orkiestry, 120-osobowym chórem oraz z towarzyszeniem organów.

Beneficjent

Miasto Katowice

Lata realizacji

2010-2013

Kwota całkowita

265 070 150,00  zł.

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1999157, wizyty:1479529