Realizowane projekty

Rewitalizacja w Zakopanem - przebudowa Teatru im. St. I. Witkiewicza

Opis

Celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej i pierwszej w ponad dwudziestoletniej historii Teatru rozbudowy, remontu i przebudowy jego siedziby.
Zakres rzeczowy przedmiotowego projektu obejmuje m.in.:
• rozbudowę, remont i przebudowę Małej Sceny, wraz z pomieszczeniami specjalnymi (w tym zapleczem technicznym);
• remont i przebudowę Dużej Sceny, wraz z instalacjami i przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
• inwestycje w nowoczesne systemy ICT i wizualne zapewniające odpowiednią jakość odbioru usług kulturalnych w siedzibie Teatru;
• rozbudowę, remont i przebudowę foyer oraz zaplecza administracyjnego,
• prace dodatkowe.

Beneficjent

Teatr im. S. Witkiewicza w Zakopanem

Lata realizacji

2010-2012

Kwota całkowita

32 439 182,36 zł.

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1999143, wizyty:1479515