Realizowane projekty

Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno – kulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie

Opis

W ramach projektu zostanie wybudowany i kompleksowo wyposażony nowoczesny obiekt dydaktyczno - kulturalny z wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. W budynku znajdą swoje miejsce sale lekcyjne oraz pracownie kierunkowe, m.in.: ceramiczne, jubilerskie, graficzne, malarskie i rzeźby. Ponadto powstały w skutek realizacji projektu obiekt, oprócz pełnienia funkcji dydaktycznych dla kształcenia o profilu plastycznym, przystosowany będzie także do pełnienia roli miejsca aktywnej promocji kultury. Zakupione m.in. wyposażenie informatyczne zaprojektowane zostało pod kątem specyfiki szkoły artystycznej i zapewni uczniom oraz ich pedagogom możliwość realizacji nowoczesnego i właściwego programowo procesu kształcenia. Dzięki realizacji projektu zapewniona zostanie niezbędna infrastruktura uwzględniająca specyfikę szkoły plastycznej, umożliwiająca jej dalszy rozwój oraz zwiększenie aktywności zarówno na szczeblu lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim jak i międzynarodowym.

Beneficjent

 Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie

Lata realizacji

2009-2012

Kwota całkowita

21 007 915,97 zł.

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1913393, wizyty:1396895