Realizowane projekty

Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach

Opis

W ramach inwestycji dokonana zostanie renowacja i adaptacja do celów kulturalnych zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego dla potrzeb Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach – jednej z najbardziej znanych grup teatru eksperymentalnego na świecie.
W ramach projektu przewiduje się całościową renowację XVII-wiecznego pałacu, który stanie się głównym miejscem działalności artystycznej Ośrodka. Budynek spichlerza zostanie poddany gruntownej modernizacji, w przebudowanym budynku znajdzie swoje miejsce nowa scena teatralna, będzie on również główną siedzibą działającej pod auspicjami Ośrodka, Akademii Praktyk Teatralnych. Przewidziano także przebudowę  budynku Oficyny północnej, który  będzie mieścić planowaną „Pracownię Historii Bliskiej” oraz  przebudowę budynku gospodarczego tj. Starej Szopy na potrzeby Sali Prób i Zgromadzeń.

Beneficjent

Ośrodek Praktyk Teatralnych w Gardzienicach

Lata realizacji

2010-2013

Kwota całkowita

19 948 192,82 zł.

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1999176, wizyty:1479547