Realizowane projekty

Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia

Opis

Inwestycja dotyczy zabytkowych obiektów po byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia" w Wałbrzychu, będących częścią instytucji kultury Parku Wielokulturowego - Starej Kopalni.  Celem projektu jest ochrona i  zachowanie zabytków i krajobrazu kulturowego obiektu poprzemysłowego - wałbrzyskich kopalni poprzez rewitalizację i adaptację jej na cele muzealne. W efekcie realizacji projektu nastąpi poprawa stanu infrastruktury kultury i wykreowanie ośrodka o znaczeniu ponadregionalnym

Beneficjent

Urząd Miasta Wałbrzycha

Lata realizacji

2010-2012

Kwota całkowita

52 575 622,14 zł.

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1705525, wizyty:1197385