Realizowane projekty

Poprawa oferty edukacyjno-kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę przebudowę i wyposażenie

Opis

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa budynku dla PSM Suwałki, oraz zakup stałego wyposażenia na potrzeby szkoły. Projekt uwzględnia powstanie nowoczesnej Sali koncertowej oraz zakup instrumentów muzycznych na jej potrzeby w tym zakup organów. Całkowita wartość projektu to 22,7 mln zł, w tym z UE 19,2 mln zł.

Beneficjent

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach

Lata realizacji

2010-2013

Kwota całkowita

22 722 453,48 zł.

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1705504, wizyty:1197364