Realizowane projekty

Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu Królewskiego w Zamku Ostrogskich w Warszawie

Opis

Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja oraz zachowanie Zamku Ostrogskich wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej. Zamek Ostrogskich wpisany jest do rejestru zabytków i stanowi integralną część historycznego zespołu miasta Warszawy, uznanego przez Prezydenta RP za Pomnik Historii. Dofinansowany projekt dotyczy w głównej mierze niezagospodarowanych piwnic mieszczących się pod tarasem wschodnim Zamku. Do tej pory piwnice były częściowo zasypane, co zagrażało całej konstrukcji budynku, przede wszystkim ze względu na wilgoć. Adaptacja piwnic w sposób znaczący zwiększa powierzchnię użytkową i wystawową Zamku. Realizacja projektu niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności oferty kulturalnej i turystycznej Polski poprzez promocję twórczości Fryderyka Chopina.

Beneficjent

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Lata realizacji

2010-2011

 

Kwota całkowita

81 677 088,48 zł.

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1705490, wizyty:1197350