Realizowane projekty

Toruńska starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO

Opis

Celem głównym projektu jest ochrona, zachowanie i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym. Projekt będzie realizowany w partnerstwie, którego liderem jest Miasto Toruń. Projekt obejmuje zespół zabytkowych obiektów zlokalizowanych w obrębie Toruńskiej Starówki, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO, w tym prace konserwatorskie i restauratorskie czterech kościołów, prace remontowe i modernizacyjne dotyczące obiektów należących do Muzeum Okręgowego (Kamienica pod Gwiazdą, Dom Kopernika, budynek przy ul. Św. Jakuba 20A) i ich adaptacja na cele kulturalne, utworzenie Muzeum Diecezjalnego w zaadaptowanej Kamienicy Mieszczańskiej.
Inwestycje w wybranych obiektach zespołu staromiejskiego mają na celu poprawę i ochronę substancji zabytkowej o znaczeniu ogólnopolskim i europejskim. Efektem działań będzie rozszerzenie oferty kulturalnej oraz ułatwienie dostępu do zabytków i polepszenie warunków poruszania się po obiektach. Spójność terytorialna wszystkich podprojektów zwiększy estetykę przestrzeni o historycznym znaczeniu

Beneficjent

Gmina Miasta Toruń

Lata realizacji

2010-2014

Kwota całkowita

38 950 022,88 zł.

 

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1705479, wizyty:1197339