Realizowane projekty

Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie

Opis

Inwestycja będzie realizowana w ramach działania 11.1„Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym", Priorytet XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe" Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko". Wybranemu w drodze konkursowi projektowi przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 14.777.626,24 zł.

Przedmiotem projektu są działania z zakresu digitalizacji, konserwacji i rekonstrukcji 43 filmów fabularnych ze zbioru polskiej kinematografii okresu przedwojennego (m.in. („Pan Tadeusz", „Zew morza", „Mania") oraz modernizacji zaplecza technicznego pracowni konserwacji taśmy filmowej na podłożu nietrocelulozowym Filmoteki Nordowej w Warszawie.

 

 

Beneficjent

Filmoteka Narodowa w Warszawie

Lata realizacji

2009-2014

Kwota całkowita

19 265 911,30 zł.

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1705464, wizyty:1197324