Realizowane projekty

Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach

Opis

Jest to inwestycja ujęta jako projekt indywidualny realizowany w ramach XI priorytetu PO IiŚ. Beneficjentem projektu jest Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach. Projekt polega na budowie Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach - w budynku usytuowane mają być m.in. wielofunkcyjna sala koncertowa, sala kameralna, dziedziniec koncertowy, biblioteka oraz foyer, gdzie znajdzie się także galeria. Szczególnym miejscem ma być sala koncertowa, gdzie oprócz koncertów, przedstawień operowych, musicali oraz baletu, będą się także odbywać pokazy filmów. W zamierzeniu Międzynarodowe Centrum Kultur ma się stać ośrodkiem życia kulturalnego o znaczeniu ogólnopolskim oraz miejscem spotkań artystów z kraju i zagranicy.

Beneficjent

Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach

Lata realizacji

2009-2012

Kwota całkowita

74 157 118,74 zł

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1826327, wizyty:1312987