Realizowane projekty

Muzeum Warszawskiej Pragi

Opis

Przedmiotem projektu jest renowacja zespołu zabytkowych kamienic praskich wraz z ich otoczeniem oraz ich adaptacja na cele Muzeum Warszawskiej Pragi jako oddziału Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Projekt obejmował będzie:
1) remont i adaptację na cele muzealne trzech kamienic frontowych i oficyny wpodwórzu, do których należą: kamienica Rothblitha z lat 1818-1819, kamienica Sokołowskiego z lat 1872-1873, kamienica Rothblitha z lat 1829-1830, oficyna z lat 70-tych XIX w.,
2) renowację zabytkowego podwórka,
3) wzniesienie nowego budynku o funkcjach administracyjno edukacyjnych.
Uruchomienie Muzeum będzie wiązać się z zakupem wyposażenia niezbędnego do prawidłowej ekspozycji i przechowywania eksponatów. Ważnym elementem projektu będzie zabezpieczenie obiektów przed zniszczeniem i kradzieżą. Muzeum zostanie zlokalizowane w dzielnicy Praga Południe w obiektach przy ul. Targowej 50/52.

Beneficjent

Miasto st. Warszawa

Lata realizacji

2009-2012

Kwota całkowita

37 996 320,50 zł

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1705520, wizyty:1197380