Realizowane projekty

Remont i przebudowa Opery Leśnej w Sopocie

Opis

Przedmiotem projektu jest remont i przebudowa Opery Leśnej w Sopocie, miejsca w którym odbywają się festiwale, koncerty i inne wydarzenia artystyczne. Wwyniku realizacji projektu wzrośnie liczba miejsc na widowni, a co za tym idzie wzrośnie liczba widzów z 73 tys. rocznie do 120 tys. w roku 2011. Wykonanie nowego zadaszenia wpłynie pozytywnie na dostępność oraz standard obiektu, tym samym imprezy kulturalne będą mogły być organizowane również poza głównymsezonem.Widownia posiadać będzie 113 miejsc przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poprawa stanu technicznego Opery Leśnej zwiększy komfort widzów i artystów uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Operze Leśnej, jak również zwiększy ilość przedsięwzięć kulturalnych rangi europejskiej i światowej.

Beneficjent

Gmina Miasta Sopot

Lata realizacji

2009-2012

Kwota całkowita

78 703 097,06 zł

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1826418, wizyty:1313078