Realizowane projekty

Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu

Opis

Celem projektu jest zwiększenie możliwości pełnego wykorzystania potencjału kulturalno artystycznego studentów i kadry naukowej poprzez modernizację istniejącego budynku i rozbudowę budynku uczelni, tak aby mógł stać się siedzibą wszystkich kierunków prowadzonych w ramach wrocławskiej filii PWST oraz umożliwiał podniesienie poziomu kształcenia i poszerzanie kulturalnej roli uczelni w tym w szczególności unikalnej roli jaka pełni wydział lalkarski. W wyniku projektu powstaną nowe powierzchnie do prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej w tym sale teatralne z nowoczesnym wyposażeniem oświetleniowym i aparaturą akustyczną, co umożliwi zaprezentowanie umiejętności aktorów znacznie szerszej publiczności i tym samym przyczyni się do wzrostu znaczenia kulturalnej roli uczelni we Wrocławiu i całym rejonie południowej Polski.

Beneficjent

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

Lata realizacji

2009-2012

Kwota całkowita

43 847 155,23 zł

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1826402, wizyty:1313062