Realizowane projekty

II Etap budowy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie

Opis

Inwestycja będzie realizowana w ramach działania 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego", priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko". Wybranemu w drodze konkursu projektowi przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 17997 736,50 zł. Przedmiotem projektu jest budowa obiektu dydaktycznego Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie. W jej wyniku zwiększy się powierzchnia użytkowa placówki, a także powstaną nowe sale lekcyjne, sale prób oraz sala kameralna. Projekt obejmie także budowę ogólnodostępnego amfiteatru. Dzięki realizacji projektu powstanie możliwość rozszerzenia oferty edukacyjnej szkoły. Dotyczy to zarówno tradycyjnych elementów nauczania (klasy instrumentalne, podstawy kompozycji, złożone formy koncertowe, wokalistyka), jak i wprowadzenia i rozwój nowych form związanych z edukacją artystyczną w szkole muzycznej, jak na przykład kształcenie w ramach muzyki jazzowej ielektronicznej, wykorzystanie różnych form muzycznych (muzyka + wokalistyka + elementy teatralne i baletowe), rozbudowa działu kształcenia w ramach techniki nagraniowej i akustyki, rozbudowa form kształcenia nowoczesnych metod komponowania oraz wykorzystanie technik multimedialnych w muzyce. Rezultatem będzie poszerzenie oferty edukacyjnej o trzy specjalności: jazz, techniki nagraniowe oraz techniki multimedialne.

Beneficjent

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie,

Lata realizacji

2009-2012

Kwota całkowita

23 987 222 zł.

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1826391, wizyty:1313051