Realizowane projekty

Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie - etap II

Opis

Dofinansowany projekt jest częścią spójnej koncepcji budowy nowoczesnego centrum kulturalno-turystycznego w oparciu o dziedzictwo kulturowe o znaczeniu ponadregionalnym. Opactwo Cystersów w Krzeszowie jest jednym z najcenniejszych obiektów na polskiej części Europejskiego Szlaku Cystersów (jest jedynym obiektem pocysterskim uznanym przez Prezydenta RP za Pomnik Historii). W ramach II etapu prac przewiduje się: zakończenie prac przy rewaloryzacji kościoła p.w. Wniebowzięcia NMPi kościoła p.w. św. Józefa, adaptację części pomieszczeń Domu Opata na sale ekspozycyjną, pełne zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Opactwa.

Beneficjent

 Diecezja Legnicka

Lata realizacji

2009-2012

Kwota całkowita

24 388 558,57 zł.

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1826361, wizyty:1313021