Realizowane projekty

Rozbudowa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Centrum Sztuk Uzytkowych. Centrum Innowacyjnosci.

Opis

Przedmiotem projektu jest budowa nowego gmachu ASP wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu. Planowany jest czterokondygnacyjny budynek dla Centrum Sztuk Użytkowych Centrum Innowacyjności Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, a także wykonanie zaplecza warsztatowego uczelni. Pomieści ono pracownie i laboratoria. Sercem projektu będzie otwarta dla publiczności pracownia szkła i ceramiki wraz z minihutą. Dzięki takiemu zabiegowi wszyscy chętni będą mieli okazję zobaczyć unikalny proces powstawania i obróbki szkła i ceramiki.
Realizacja projektu spowoduje zwiększenie potencjału edukacyjnego uczelni oraz zapewnieni studentom i kadrze naukowej odpowiednie środowisko do pracy i twórczości. Dzięki temu uczelnia będzie mogła zwiększyć swoje znaczenie na arenie międzynarodowej.

Beneficjent

Akademia Sztuk Pieknych we Wrocławiu,

Lata realizacji

2009-2013

Kwota całkowita

53 238 453,69 zł,

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1705519, wizyty:1197379