Realizowane projekty

Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie

Opis

Zakres prac objętych projektem polega na przywróceniu historycznych walorów przestrzennych obiektu i zapewnieniu trwałości technicznej struktury obiektu oraz wyposażeniu go w instalacje i urządzenia wynikające z jego pełnej adaptacji dla potrzeb trzech miejskich instytucji kultury: Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Biura Wystaw Artystycznych. 

W wyniku realizacji projektu stworzone zostaną lepsze warunki lokalowe dla wymienionych trzech miejskich instytucji kultury, co umożliwi znaczące wzmocnienie ich oferty kulturalnej i rangi artystycznej. Jednocześnie rewitalizacja zabytkowych obiektów poklasztornych przyczyni się do przywrócenia historycznych walorów przestrzennych oraz wzmocnienia atrakcyjności zespołu urbanistycznego śródmieścia Lublina, uznanego za Pomnik Historii Prezydenta RP.

Beneficjent

Miasto Lublin

Lata realizacji

2009-2013

Kwota całkowita

47 627 692,55 zł,

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1913335, wizyty:1396837