Realizowane projekty

Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Opis

Projekt zakłada remont i modernizację budynku teatru w celu podniesienia jego standardu i warunków użytkowania. Zakres projektu obejmuje:

- prace budowlane w obrębie bryły budynku oraz zagospodarowanie otoczenia obiektu,

- wyposażenie teatru w elementy technologii teatralnej, w skład którego wejdą m. in. technologia nagłośnienia, system łączności inspicjenta, technologia naświetlenia,

- zakup wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności teatralnej.

Realizacja projektu będzie miała wpływ na podniesienie atrakcyjności obiektu jako zabytku i instytucji kultury, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia zwiększenia dostępu do kultury mieszkańców północno-wschodniej Polski. Rozwój działalności i oferty kulturalnej zmodernizowanego teatru przyczyni się do powstania dodatnich efektów mnożnikowych i podniesienia atrakcyjności tego obszaru.

Beneficjent

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Lata realizacji

2009-2013

Kwota całkowita

42 329 141,84 zł.

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1923003, wizyty:1406231