Realizowane projekty

Galicyjski Rynek - budowa sektora miejskiego w parku etnograficznym w Sanoku

Opis

Projekt przewiduje rekonstrukcję Galicyjskiego Rynku" na terenie skansenu. W skład zamierzenia wchodzi 26 drewnianych obiektów kubaturowych, zgrupowanych w formie małego rynku. Obiekty zostaną odtworzone na podstawie inwentaryzacji architektonicznej będącej w posiadaniu Muzeum. Zespół zabudowy obejmie obiekty skupiające różne funkcje użytkowe, część z nich będzie pełnić funkcje muzealne, a inne zostaną zaadoptowane do współczesnej funkcji. Ponadto powstaną obiekty ukazujące prace zakładów usługowych na bazie sprzętów o zabytkowej technologii, w celu demonstracji ich historycznego sposobu działania (w tym takie jak: poczta, szewc, fotograf, fryzjer, stolarnia, apteka, kuźnia).

Beneficjent

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Lata realizacji

2009-2011

Kwota całkowita

20 875 850,73 zł.

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1913437, wizyty:1396939