Realizowane projekty

Rozbudowa i Przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku

Opis

Celem przedmiotowego projektu jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku oraz dostosowanie jej do najlepszych standardów i wymogów edukacyjnych w tego typu placówkach. Prace, będące przedmiotem projektu, polegają na wyburzeniu jednokondygnacyjnego budynku szkoły z uwagi na jego zły stan techniczny oraz wzniesieniu na jego miejscu nowego dwu kondygnacyjnego budynku D" z podpiwniczeniem, parterem i piętrem oraz na budowie nowego budynku F". Nowopowstały budynek F" pozwoli stworzyć ogólnokształcącą szkołę muzyczną I stopnia. W wyniku realizacji projektu powstaną nowe sale dydaktyczne. Obecnie na terenie obiektu działają 4 szkoły: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, Filia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia przy Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia. Jednym z ostatnich etapów inwestycji będzie zagospodarowanie przyległego terenu.

Beneficjent

Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku,

Lata realizacji

2009-2012

Kwota całkowita

14 548 194,85 zł.

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1705518, wizyty:1197378