Aktualności

Zespół pałacowo-parkowy w Rogalinie dostępny dla zwiedzających!

16-06-2015

 

Od dnia 16 czerwca 2015 r. Zespół pałacowo-parkowy w Rogalinie jest dostępny dla odwiedzających.

Pałac w Rogalinie (Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu), jako jeden z najwybitniejszych przykładów architektury rezydencjonalnej w Polsce, został wybudowany na początku lat 70-tych XVIII wieku jako rodowa siedziba Kazimierza Raczyńskiego, starosty generalnego Wielkopolski, później marszałka nadwornego koronnego na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Projekt, zrealizowany z udziałem środków XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe  POIiŚ, Działanie Ochrona, zachowanie i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, stanowi II etap jest przedsięwzięciem, którego koszt całkowity wyniósł 39,41 mln zł, a dofinansowanie UE - 26,08 mln zł.

W wyniku inwestycji zakończono program całościowej rewaloryzacji i modernizacji zabytkowych budynków i historycznych wnętrz, dzięki czemu będą one w całości udostępnione zwiedzającym. Zwiększy się również dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych. Odrestaurowane i odpowiednio zaaranżowane wnętrza korpusu głównego Pałacu w Rogalinie w znaczący sposób wzbogacą ofertę muzeum w zakresie ekspozycji wnętrz pałacowych.

Dofinansowany projekt swym zakresem obejmował:

 *   stworzenie systemu informatyczno-multimedialnego,

 *   wyposażenie oraz wystrój wnętrz w korpusie głównym i skrzydle południowym pałacu, w tym odtworzenie biblioteki hendlowskiej,

 *   modernizację zespołu pałacowo-parkowego,

 *   zakup wyposażenia m.in. do prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej.

Więcej informacji na stronie internetowej Muzeum: rogalin.mnp.art.pl

 

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2012977, wizyty:1492495